Петък, Декември 15, 2017

Фършанги 2016

Както всяка година преди великите банатските българи католици отпразнуваха карнавал Фършанги. Във всичките населени места с банатски българи в България и Румъния веселието започна на 6-ти февруари и завърши с началото на великият пост на пепеляна сряда. В тази секция ще се докоснете до празника в Тимишоара, Стар Бешенов, Брещя и Бърдарски геран.

Организатори

Организатори на международен карнавален фестивал Фършанги в България са Народно Читалище Съединие 1923 село Бърдарски геран и Дружество на Банатските българи в Българи - Фалмис

Научете още