Петък, Декември 15, 2017

Програма за 2011

9,30 ч. – Посрещане на гостите и регистрация

10,00 ч – Литургия

11,15 ч. – Хумористичен концерт в салона на читалището

12,00 ч. – Шествие по улиците на Бърдарски геран и увеселение на площада

14,00 ч. – Бал с маски

Организатори

Организатори на международен карнавален фестивал Фършанги в България са Народно Читалище Съединие 1923 село Бърдарски геран и Дружество на Банатските българи в Българи - Фалмис

Научете още